Spolupracující pracoviště

Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Cheb, Sokolov, K.Vary

GP klinika FN Plzeň

Mamografické centrum v K.Varech a Sokolově

Institut reprodukční mediciny a genetiky v K.Varech a Plzni

Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň