Smluvní pojišťovny

Máme smlouvu s pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna ministersva vnitra ČR

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna